Můj příběh

Jsem obyčejný člověk, stejně zranitelný a (ne)dokonalý, jako kdokoliv jiný.

Narodil jsem se do dělnické rodiny, kde je jasně nadřazen čas pro vydělávání peněz. Dnes příčinu chápu. Ve škole jsem byl průměrným žákem a vyučen jsem jako zámečník. A jak už to tak bývá, tímto oborem byl provázen celý můj život při potřebách hledat nové zaměstnání.

Není mi však lhostejné, že někdo může vydělávat na mém úsilí a já dostanu minimum. Proto jsem si začal uvědomovat, že tohle umělé třídění lidí se bude takhle jenom prohlubovat.

Když se nad tím skutečně zamyslíte,  dospějete k velmi důležitému poznatku, že mezi pracovat a vydělávat je rozdíl. Tady nejde o to, že byste se vyhýbali práci, ale o to, že je to nekonečně nic neřešící začarovaný kruh v životě. Máme však možnost hledat řešení.

Stal jedním z těch, kdo poznali v životě hluboké dno a chvilku přemýšlení, kde vezmu na chleba. Následně jsem si zařídil osobní bankrot. To vše mi však bylo hodně tvrdou, ale v konečném důsledku také tou nejlepší školou. Tady se zrodila moje nová volba.

Stav mysli je to, co nám brání nebo umožní učinit změny v průběhu života, ať v pozitivním nebo negativním vývoji situace. Začal jsem proto v době velké osobní krize hledat možnosti. Začala mě zajímat i otázka správně fungujícího webu.

V dnešním světě trhu je nepostradatelným faktorem umět využít nové možnosti. A ty mohou využít všichni bez rozdílu. Je to ale na nás samých, kam se necháme zatlačit, nebo kde se rozhodneme být, apod.

Chceme-li něčeho dosáhnout, musíme také něco překonat nebo nás to bude srážet dolů opakovaně. Doporučuji pro dobrý start do začátku projít BLOG s motivačními články a stáhnout si E-book zdarma. Získejte víc, než práci pro cizí bohatnutí.


Motto:

Nejsem silný proto, abych zvedal těžká břemena, ale abych
se dokázal zvednout v těžkých chvílích a odrazil se ode dna.