Můj příběh

Bohuslav Kubeš

Jsem obyčejný člověk, stejně zranitelný a (ne)dokonalý, jako kdokoliv jiný.

Narodil jsem se do dělnické rodiny, kde je jasně nadřazen čas pro vydělávání peněz nad rodinou. Ve škole jsem byl průměrným žákem a vyučen jsem jako zámečník. A jak už to tak bývá, tímto oborem byl provázen celý život při změnách zaměstnání.

Není mi však lhostejné, že někdo může vydělávat na mém úsilí a já získám minimum. Proto jsem přemýšlel, jak také já mohu žít lépe. Jako obyčejný dělník jsem byl vždy jen ten nejnižší, kdo se stále podřizuje všem příkazům a nařízením jiných. Jednoduše řečeno, se mi nelíbilo to třídění hodnot člověka. Jedna bez druhé nemůže dobře fungovat. A tak jsem si začal uvědomovat, že tento vyumělkovaný rozpor se bude takhle jenom prohlubovat.

Když se nad tím skutečně zamyslíte,  dospějete k velmi důležitému poznatku, že mezi pracovat a vydělávat je rozdíl. Tady nejde o to, že byste se vyhýbali práci, ale o to, že je to nekonečně nic neřešící koloběh smyslu života. Je to každého svobodná vůle chtít zůstat na té, či oné straně. Ale také máme možnost hledat řešení toho, co je z principu nefunkční nebo třeba jen nepostupové.

Najednou jsem byl jedním z těch, kdo poznali v životě hluboké dno. Nepovedené osmileté manželství to jen podpořilo. Pak přišel rozvod, chvilku ještě  a následný osobní bankrot. To vše mi však bylo hodně tvrdou, ale v konečném důsledku také tou nejlepší školou. Tady se zrodila moje nová volba, dělat některé věci jinak. Stav mysli je to, co nám brání nebo umožní učinit změny, kterých jsme součástí, ať v pozitivním nebo negativním vývoji situace. Začal jsem proto v době velké osobní krize studovat internet a jeho nové možnosti.

Díky obsahu webu Bohatý Čech, kde byl takový arzenál informací na výběr, ve kterém bylo možné načerpat snad ze všech oborů. Tady jsem získal základ. Bohužel, GDPR tento projekt pohřbilo. Pak jsem se ale ponořil do vyšší dívčí, která mě nasměrovala na otázku správně fungujícího webu. Stále více se zajímám a pořád zdokonaluji v osobním i finančním růstu. Tahle škola mi dala mnohem víc, než jen získat nějaký, dnes v podstatě „prázdný“ titul u jména.

V dnešním světě trhu je nepostradatelným faktorem umět využít nové možnosti a být schopen prosadit se a využít své nově získané dovednosti a schopnosti. A tyto možnosti tady jsou pro všechny bez rozdílu. Můžete se přizpůsobit nebo pracovat dál. Je to na vás.

***

Chceme-li dýchat sami za sebe, bez nějaké umělé podpůrné ventilace, napojené a řízené odněkud někým, musíme se naučit žít a dýchat svobodně a nezávisle. Tato metafora je, doufám, všem dobře srozumitelná a vystihuje, kým jsme, kde jsme a zda nám to takhle stačí i nadále. Chceme-li něčeho dosáhnout, musíme také něco překonat nebo nás to bude srážet dolů zas a znova. Doporučuji pro dobrý start do začátku projít BLOG s motivačními články a stáhnout si E-book zdarma, pokud chcete vědět víc.


Motto:

Nejsem silný proto, abych zvedal těžká břemena, ale abych
se dokázal zvednout v těžkých situacích a odrazil se ode dna.