fbpx

Můj příběh

Jsem obyčejný člověk, stejně zranitelný a (ne)dokonalý, jako kdokoliv jiný.

Narodil jsem se do dělnické rodiny, kde je jasně nadřazen čas pro povinnost pracovat. I když to nebylo nijak přepychové, prožil jsem krásné dětství. Ve škole jsem byl průměrným žákem a vyučen jsem jako zámečník. A jak už to tak bývá, tímto oborem byl provázen celý můj život při potřebách hledat nové zaměstnání.

Není mi však lhostejné, že někdo může vydělávat na mém úsilí a já dostanu minimum. Proto jsem si začal uvědomovat, že tohle umělé třídění lidí se bude jenom dál prohlubovat.

Když se nad tím skutečně zamyslíte,  dospějete k velmi důležitému poznatku, že mezi pracovat a vydělávat je rozdíl. Tady nejde o to, že byste se vyhýbali práci, ale o to, že pracovat je možné i zadarmo. Vzniká tak nekonečně nic neřešící začarovaný kruh v životě. Máme však možnost hledat řešení.

Stal jsem se jedním z těch, kdo poznali v životě hluboké dno. Byl to čas přemýšlení, kde vezmu na chleba. Následně jsem si zařídil osobní bankrot. Podrobněji v tomto článku. To vše mi však bylo hodně tvrdou, ale v konečném důsledku také mnohem lepší školou, než získání nějakého diplomu z teorie.

Tady se zrodila moje nová volba.

Stav mysli je to, co nám brání nebo umožní učinit změny v průběhu života. I proto jsem uviděl to, co bývá jinak očím skryté. A to je také moje cesta, jak pomoci dalším a otevřít jejich nové příležitosti. Dnes mohu ukázat dalším, že pomyslné kopání zlata v cizím dole není zlatem v našich rukách a jak objevit to vlastní zlato.


Chceme-li něčeho dosáhnout, musíme také něco překonat nebo nás to bude srážet dolů opakovaně. Pro dobrý start doporučuji na začátku projít stránku s motivačními články a jako dobrou pomůcku využít E-book zdarma. Všechno něco stojí a je pouze na každém, jestli tu hodnotu zase odevzdá do jiných rukou, anebo se naučí jí využívat pro vlastní stoupání po stupíncích na pozice, před kterými se dosud jenom klaní.


Motto:

Nejsem silný proto, abych zvedal těžká břemena, ale abych
se dokázal zvednout v těžkých chvílích a odrazil se ode dna.

Dotazník