fbpx

Můj příběh

Jsem obyčejný člověk, stejně zranitelný a (ne)dokonalý, jako kdokoliv jiný.

Narodil jsem se do dělnické rodiny, kde je jasně nadřazen čas pro povinnost pracovat. I když to nebylo nijak přepychové, prožil jsem krásné dětství. Ve škole jsem byl průměrným žákem a vyučen jsem jako zámečník. A jak už to tak bývá, tímto oborem byl provázen celý můj život při potřebách hledat novou práci.

Jenomže mi není nijak lhostejné, že někdo může vydělávat na mém úsilí a já dostanu minimum. Proto jsem si začal uvědomovat, že tohle umělé třídění lidí se bude jenom prohlubovat dál.

Když se nad tím skutečně zamyslíte,  dospějete k velmi důležitému poznatku, že mezi pracovat a vydělávat je velký rozdíl. Tady nejde o to, že byste se vyhýbali práci, ale o to, že pracovat je možné i zadarmo. Vzniká tak nekonečně nic neřešící začarovaný kruh v životě. Máme však možnost hledat řešení.

Stal jsem se jedním z těch, kdo poznali v životě hluboké dno. Byl to čas přemýšlení, kde vezmu na chleba. Následně jsem si zařídil osobní bankrot. Podrobněji v tomto článku. To vše mi však bylo hodně tvrdou, ale v konečném důsledku také mnohem lepší školou, než získání nějakého diplomu z teorie.

Tady se zrodila moje nová volba

Stav mysli je to, co nám brání nebo umožní učinit změny v průběhu života. I proto jsem uviděl to, co bývá jinak očím skryté. A to je také moje cesta, jak pomoci dalším a otevřít jejich nové příležitosti. Dnes mohu ukázat dalším, aby práce měla ten efekt, po kterém každý touží, musí mít jiný význam hodnot.


Chceme-li něčeho dosáhnout, musíme také to něco překonat nebo nás bude srážet dolů opakovaně. Pro dobrý start doporučuji na začátku projít stránku s motivačními články a jako dobrou pomůcku využít E-book zdarma. Všechno něco stojí a je pouze na každém, jestli tu hodnotu zase odevzdá do jiných rukou, anebo si uvědomí její cenu pro vlastní stoupání po stupíncích na pozice, před kterými se dosud jenom klaněl.

Dotazník

Motto:

Nejsem silný proto, abych zvedal těžká břemena, ale abych
se dokázal zvednout v těžkých chvílích a odrazil se ode dna.